Napojení sanační techniky pro čištění země od odpadů z teplárny. Zejména dehtu a podobných látek.

Copyright © 2023