V sub dodavatelském režimu realizujeme vnitřní rozvody optických sítí v bytových domech po celé České republice.

Copyright © 2023